Slovenska zastava

Del total de votants de 1887 inscrits a la llista de votants, els votants de 111, és a dir, 5,88% van votar, dels quals els votants de 111 van votar, és a dir, 5,88% segons els vots.

Les llistes vàlides eren 110 o 99,10%. Paperetes 1 no vàlides o 0,90%.

A les eleccions, exactament el mateix nombre de candidats van ser nomenats pel Consell de Minories Nacionals eslovens a Zagreb. Aquests són els seus noms:

1. Luka HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ