L’alcalde Milan Bandić ha publicat una licitació per a la compra d’un préstec a llarg termini per finançar projectes d’inversió a la ciutat de Zagreb per la quantitat de 350.000.000,00 kuna.

Tot i que les convocatòries públiques per a projectes de grans dimensions volen publicar en tots els diaris diaris, on es demana aquest préstec, ha decidit salvar els diners de Zagrepcan i la trucada pública només es publicarà a les pàgines de la ciutat de Zagreb.

La trucada durarà fins al mes de maig. Es seleccionarà la millor oferta.

El futur prestador de la ciutat de Zagreb també ha d’acceptar un termini de lliurament predefinit i un calendari d’amortització: en deu quotes (10) de mig any després de l’expiració del "període de gràcia" de dos (2) anys, a partir de la retirada de l’últim tram del préstec.
L’inici de l’amortització principal és 31.1.2022, i l’última quota s’explica: 31.7.2026.
El tipus d’interès s’ha de fixar i calcular cada sis mesos per a cada 31. Gener i 31. juliol

Per tant, el préstec que Bandic (que no es farà de forma gratuïta el primer mes de maig), sinó el préstec de l’helicòpter sljeme per al qual guanyarà diners en el pressupost, només us pagarà l’alcalde o alcalde que guanyarà les properes eleccions locals. Per descomptat, també podria ser bandic si no impedeix que el poder judicial ho faci. És a dir, si un dels processos penals contra ell actualment s'executa als tribunals de Zagreb és condemnat a un termini de més de sis mesos, no podrà presentar candidatura a aquestes eleccions.