L'Oficina Municipal de Defensors, tradicionalment a les vacances de Setmana Santa, organitza un esdeveniment amb paquets de regal per a nens de veterans de guerra de Croàcia de la ciutat de Zagreb fins als dotze anys els pares tenen un estatut socioeconòmic més baix (beneficiaris de la Llei de benestar social, paquets familiars i subsidis per a nens).

Els pares defensors croats sol·liciten una ocasió especial després de la qual es lliuraran els paquets de regal dels seus fills i es poden presentar a l'Oficina Municipal de Defensors de Zagreb, 14 de Vodnik, dia de treball de 08,00 a hores 15,00. Les sol·licituds es reben no més tard de 16. Abril 2019. any.

La informació necessària es pot obtenir als números de telèfon: 01 / 6100 310 i 01 / 6100 330.