Abans de les sessions constitutives de l'Assemblea, el Fòrum Juvenil de SDP, encapçalat pel nou representant municipal de SDP, Matej Mišić, va protestar en el prototipat d'estil ciríl·lic de la Plaça del Mariscal Tito.