Encara que tots saben menys sobre com i en quines condicions es retiren els residus voluminosos, sempre hi ha qui, sota la protecció de la nit, burla les regles i tots aquells que respecten aquestes normes.

Portem la foto que va ser compartida a Facebook per l'ex, però també el futur representant adjunt de HNS Tomislav Stojak. Algú, de fet, a Rudeš Settlement, va aconseguir submergir-lo en el contenidor de residus, el de plàstic.

No pretenem que el sistema d'eliminació de residus massius sigui perfecte, però existeix: per a la seva disposició, cal contactar amb Cleanness i ordenar-los que arribin a aquests residus. Una altra manera és portar aquests residus a un dels reciclables o reciclables.